GENIUSZ PRAWA – Arystoteles

Autor: Teresa Konecka - specjalista Prawowity.pl

Arystoteles był antycznym humanistą. Jego teorie dotyczące prawa dały początek rozważań innym, późniejszym założeniom filozoficznym, które bezpośrednio dotykały filozofii społeczno - politycznej.

Był praojcem logiki. Wyprowadził jej główne zasady oraz pojęcia. Mówił o dedukcji, a więc wnioskowaniu o szczególe z ogółu. Zapoczątkował teorię indukcji, która jest antagonistyczną formą dedukcji, w której to wnioskujemy od ogółu do szczegółu. Jego dziełem było stworzenie całości sylogizmów, używanych obecnie w klasycznej teorii rachunku predykatów logicznych. Współczesna logika, zwana za czasów działalności Arystotelesa, analityką, dała początek teorii pojęć, definicji i kategorii logicznych. Według Arystotelesa pojęcia łączą się w zdania, które to z kolej tworzą sądy. Podzielił rozumowanie logiczne na dedukcyjne i indukcyjne.

Według teorii tego filozofa prawo naturalne jest utożsamiane z pojęciem cnót, a więc zalet, które jeśli są zachowywane przez człowieka, dają mu szczęście. Człowiek potrafi sam ocenić swoje zachowanie jako dobre albo złe. Daje mu to możliwość dążenia do szczęścia poprzez dążenie do cnót, które są jego początkiem. Treścią cnót, są znane ogólnoludzko zachowania moralnie dobre, które służą rozwojowi osobistemu, jak również rozwojowi najbliższego otoczenia człowieka. Do poznawania cnót w sposób pełny, prowadzi, według Arystotelesa, edukacja. Co więcej osoby rządzące, aby mogły to robić w sposób cnotliwy, a więc etycznie dobry, prowadzący do szczęścia i rozwoju społeczeństwa powinny być bardzo dobrze wyedukowane. Prawo jako całość stanowi oparcie w naturze ludzkiej, jako że, natura ludzka pierwotnie jest dobra. Do władania nad człowiekiem potrzebny jest rozum. Z tego Arystoteles wyprowadził swoją argumentację popierającą niewolnictwo. Jest ono dobre, gdyż jednostki o większej władzy umysłowej, słabsze fizycznie mają prawo do rządzenia jednostkami o zdecydowanie mniejszej wiedzy, aczkolwiek silniejszymi fizycznie.

Prawo pozytywne znajduje swój początek w prawie naturalnym i ustanowionym przez zwyczaj ludzki. Nie stanowi standardów, aczkolwiek obejmuje dane państwo-miasto, do którego jest przypisywane, jednakże, tylko w konkretnym czasie.

Człowiek jako zoon politikon jest stworzeniem, które ma możliwość rozwoju swoich cnót prowadzących do szczęścia, jedynie w polityce. Należy jednak pamiętać, że przez człowieka starożytni Grecy, rozumowali jedynie mężczyzn. Kobieta, daje jednak początek polis. Otóż przez małżeństwo z mężczyzną stanowią podstawową jednostkę społeczną, która tworzy gminę wiejską, z których powstają państwa miasta, które muszą być rządzone, przez najcnotliwszych ich, obywateli.

Arystoteles dał początek hierarchii wspominając o podporządkowaniu hierarchicznym bytów. Według tego starożytnego w świecie jest swoisty ciąg zdarzeń, od bytów ożywionych, które posiadają duszę i możliwość decydowania o sobie, bo najniższe byty nieożywione, które nie posiadają duszy, a więc możliwości czucia i wyrażania osądów, ani reagowania na otoczenie.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:153

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:73

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1058