Negocjacje czy egzekucja komornicza – sposoby odzyskiwania długu

Autor: Rafał Witkowski

17 Listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień bez Długów. 

Okazuje się jednak, że niewiele osób może tego dnia świętować. Statystyki jasno pokazują, że ponad 2 miliony Polaków ma długi, a ich łączna wartość wynosi około 44 miliardy złotych.

Długi powstają najczęściej w wyniku nieopłaconej faktury albo rachunku: za czynsz, media, abonament telefoniczny czy internet. To również niespłacone raty pożyczki gotówkowej albo kredytu hipotecznego. Zadłużenia powstają też w sektorze B2B. Co ważne, nawet 60% przedsiębiorców przyznaje, że chociaż raz zdarzyło im się znacznie opóźnić uregulowanie zaciągniętych zobowiązań względem biznesowego kontrahenta.

Niepokojący jest fakt, iż każdego roku długi Polaków wzrastają. Nasze społeczeństwo się bogaci, ale jednak zaciągane są kolejne zobowiązania, których nie jesteśmy w końcu w stanie spłacać. Eksperci potwierdzają, że większość zadłużeń to wynik braku umiejętności zarządzania własnym budżetem i planowania miesięcznych wydatków. To dlatego z coraz większą ilością mieszkańców Polski kontaktuje się przedstawiciel firmy windykacyjnej albo komornik.

A jakie rozwiązanie jest korzystniejsze zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika? Czy warto od razu kierować sprawę do sądu? A może lepiej jest rozpocząć współpracę z windykatorem, który podejmie negocjacje z dłużnikiem i doprowadzi do polubownego oddłużenia? Każdy wierzyciel powinien dobrze się zastanowić, zanim podejmie decyzję o sposobie odzyskiwania wierzytelności.

Współpraca z firmą windykacyjną

Windykator podejmuje w pierwszej kolejności działania, które wiążą się z windykacją polubowną. To mediacje pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem i skuteczne negocjacje. Chodzi o to, by dłużnik uznał roszczenie i zobowiązał się do spłaty należności w danym terminie. Podjęcie współpracy z windykatorem to korzyści dla obu stron. Wierzyciel ma szansę odzyskać dług w krótkim okresie. Dłużnik zaś może wynegocjować dogodne warunki spłaty zobowiązania – dług może zostać rozłożony na raty, wierzyciel może zaprzestać naliczania kolejnych odsetek.

Istotny jest również fakt, że dłużnik nie zostaje obarczony dodatkowymi kosztami. W przypadku egzekucji komorniczej musi jeszcze opłacić koszty sprawy sądowej i pracy samego komornika.

Egzekucja komornicza

Praca komornika to efekt niemożności dojścia do porozumienia pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Kiedy windykacja polubowna nie jest efektywna i dłużnik nie wykazuje woli spłaty przeterminowanego zobowiązania, wierzyciel ma prawo skierować sprawę do sądu. Kiedy sąd wyda wyrok natychmiastowej wykonalności, sprawę przejmuje komornik. Egzekucja komornicza jest natychmiastowa. Dłużnik nie ma już możliwości negocjacji ani spłaty długu na korzystnych warunkach. Komornik zajmuje jego konto i ściąga z niego środki, których wartość pokryje wierzytelność wraz z wszelkimi, dodatkowymi kosztami. Jeśli środki na koncie dłużnika są wystarczające, zostają pobrane w całości, zgodnie z kwotą długu. Jeśli nie, komornik pobiera je w ratach. Co ważne, komornik ma również prawo do zajęcia mienia dłużnika. Egzekucja może przebiegać na całym jego majątku. Wiązać się to może z koniecznością zamknięcia firmy, utratą wartościowego sprzętu albo zajęciem nieruchomości, które są własnością osoby zadłużonej. W skrajnych przypadkach dłużnicy tracą więc nie tylko narzędzia do prowadzenia działalności biznesowej, ale nawet prywatne domy mieszkalne.

Artykuł przygotowany w oparciu o stronę internetową firmy windykacyjnej Intrum Justitia mającej w swojej ofercie usługi windykacyjne.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:208

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:14

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1074