Na czym polega upadłość konsumencka?

Autor: Admin

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Nie może ogłosić upadłości osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne, osoba nieposiadająca na własność żadnego majątku, nawet na pokrycie wynagrodzenia syndyka.

Więcej na temat upadłości konsumenckiej dowiesz się na: http://www.baraniewski.pl/pl/home/

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w następujących przypadkach:

-Jeżeli niewypłacalność lub jej stopień jest skutkiem rażącego niedbalstwa konsumenta.

-Jeżeli prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z przyczyn innych niż wniosek konsumenta.

-Jeżeli wcześniejszym postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty z powodu nierzetelności konsumenta.

-Jeżeli konsument, jako przedsiębiorca uchylił się od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

-Jeżeli konsument podał we wniosku zataił lub podał fałszywe dane.

-Jeżeli w czasie 10 lat przed dniem złożenia wniosku miało miejsce postępowanie upadłościowe zakończone całkowitym lub częściowym oddłużeniem konsumenta.

-Jeżeli prawomocnie uznano, że czynności prawne konsumenta dokonane są z krzywdą dla wierzycieli.

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Po ogłoszeniu upadłości konsument traci prawo do zarządzania swoim majątkiem. Wyznaczony syndyk zarządza „masą upadłości” w skład, której wchodzi również wynagrodzenie upadłego. Wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek konsumenta staje się „masą upadłości”, zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Oznacza to, że konsument nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem. Syndyk wykonuje inwentaryzację masy upadłości i sprzedaje składniki majątku z wyjątkiem potrzebnych do codziennej egzystencji przedmiotów pierwszej potrzeby. Upadły zobowiązany jest do wskazania i wydania wszystkich składników majątku oraz dotyczących ich dokumentacji i rozliczeń. Z ogłoszeniem upadłości wymagalne staną się wszelkie zobowiązania konsumenta. Może on zawierać jedynie drobne umowy dotyczące życia codziennego. Są one pokrywane z funduszy niezajętych przez syndyka. Sąd podejmuje decyzje, które długi można umorzyć, które należy spłacić i ustala plan spłaty wierzycieli. Jeśli upadły spłaca terminowo zgodnie z harmonogramem to pozostała część zadłużenia będzie umorzona. Procedury upadłości konsumenckiej są tak skomplikowane, że warto skonsultować się dobrą kancelarią adwokacką i przeanalizować czy samodzielna sprzedaż majątku i spłata długów nie będzie lepszym wyborem.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:489

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:14

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1074