Jakie korzyści płyną z wdrażania partnerstwa publiczno-prywatnego?

Autor: Admin

Każda gmina musi spełniać podstawowe potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców poprzez na przykład przeprowadzanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych. W chwili obecnej doskonałym sposobem na sprawne wykonywanie tego typu zadań przez gminę jest partnerstwo publiczno-prywatne. Jakie korzyści wynikają z wprowadzenia tego typu rozwiązania dla obu stron takiej współpracy? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym artykule.

Partnerstwo publiczno-prywatne - co to takiego?

Partnerstwo publiczno-prywatne (w skrócie PPP) to współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego (w niektórych przypadkach również administracji rządowej) z instytucjami prywatnymi. PPP to realizowanie wspólnych przedsięwzięć, podczas których gminy oraz prywatne firmy dzielą się zyskami z inwestycji oraz odpowiedzialnością z tytułu prowadzonych przez siebie inwestycji. Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego są zawarte w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym. Każdą inwestycję przeprowadzaną w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego musi również poprzedzać podpisanie odpowiedniej umowy. 

Zyski dla obu stron

Jeśli na partnerstwo publiczno-prywatne decydują się gminy, to w ich przypadku dochodzi do częściowej prywatyzacji sektora użyteczności publicznej. W konsekwencji ma miejsce przekazanie instytucjom prywatnym wybranych zadań dotyczących rozwoju gminnej infrastruktury. Mowa tutaj przede wszystkim o budowaniu, zarządzaniu oraz utrzymaniu elementów infrastruktury takich jak drogi, mosty, linie kolejowe, oczyszczalnie ścieków itd.

Myślą przewodnią partnerstwa publiczno-prywatnego jest hasło mówiące o tym, że jednostki samorządu nie potrzebują własnych mieszkań czy basenów, ale w zupełności wystarczy im możliwość eksploatowania tych obiektów. Gminy oraz powiaty nie muszą zajmować się ich budową - to staje się zadaniem przedsiębiorców, którzy później otrzymują również pieniądze za późniejsze udostępnianie na potrzeby mieszkańców danych obiektów. Dzięki wprowadzeniu partnerstwa publiczno-prywatnego w sposób znaczący wzrasta jakość usług świadczonych w danej jednostce samorządu terytorialnego. Niezwykle istotne jest również to, że dzięki partnerstwu podmioty publiczne oszczędzają znaczne ilości funduszy, które mogą później przeznaczyć na inne cele. Nieodłącznym elementem partnerstwa publiczno-prywatnego są również zyski dla przedsiębiorstw, które dzięki takiej współpracy uzyskują wysokie oraz stałe źródło dochodów.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:128

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:21

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1080