Compliance w przedsiębiorstwie

Autor: Jakub Małkiński

Compliance, czyli zgodność działań z przepisami prawa.

 

Przedsiębiorstwa funkcjonują na rynku w ramach określonych przepisów prawa. Polityka compliance ma za zadanie zapewnienie zgodności działalności firmy z obowiązującymi regulacjami oraz normami.

Przez lata przedsiębiorstwo buduje swoją pozycję i renomę na rynku. Regulacje ulegają modyfikacjom, co wymaga od firm dostosowania się do nich. W innym przypadku – muszą liczyć się z występowaniem nieprawidłowości. Niedopatrzenia oraz błędy mogą mieć poważne konsekwencje dla firm, które szukają narzędzi pozwalających obniżyć wszelkie ryzyko. Tego typu sytuacjom ma zapobiegać polityka compliance, czyli zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz regulacjami wewnętrznymi, co pozwala zapobiec stratom finansowym i kłopotom wizerunkowym.

Polityka compliance znajduje zastosowanie w rzeczywistości organizacyjnej na wielu płaszczyznach. Jej podstawowym zadaniem jest badanie otoczenia prawnego firmy, a co za tym idzie - dostosowywanie jej działalności do przepisów. Warto zaznaczyć, że compliance może obejmować również regulacje, w postaci kodeksów czy też regulaminów, wewnątrz przedsiębiorstwa, do których przestrzegania zobowiązani są pracownicy. Ponadto, należy zwrócić uwagę na zasady moralne i etyczne. Złamanie tych norm nie wiąże się z sankcjami prawnymi, lecz może negatywnie wpływać na wizerunek przedsiębiorstwa. Należy jednocześnie podkreślić, że polityka compliance odnosi się do każdej osoby pracującej w firmie i jej postępowania. W ten sposób tworzony jest pewien kanon, standard funkcjonowania, dzięki któremu przedsiębiorstwo buduje wizerunek i zaufanie.

Rola i znaczenie compliance wydaje się mieć fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. Aby czuwać nad zgodnością z obowiązującymi przepisami, firmy budują odpowiedni aparat w postaci działu compliance. W wielu przedsiębiorstwach funkcjonują specjaliści zwani compliance officer. Każdego dnia jednostka bądź dział czuwa nad przestrzeganiem prawa, monitoruje wszelkie zmiany i tym samym prowadzi aktywną działalność na rzecz minimalizowania ryzyka strat.

W dzisiejszym świecie wdrożenie polityki compliance stanowi warunek sine qua non prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zagadnienie należy zgłębiać, ponieważ pozwoli to uniknąć wszelkich zagrożeń. Ze względu na złożoność tematyki compliance warto rozważyć udział w szkoleniach compliance, które można znaleźć m.in. na stronie https://eventis.pl/szkolenia/compliance. W profesjonalny sposób uczestnicy pozyskują niezbędną wiedzą na temat funkcjonowania compliance w przedsiębiorstwie, odpowiedniego umiejscowienia stanowiska Compliance Officer w strukturze przedsiębiorstwa i zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania. Co ważne, szkolenia tego typu często nie wymagają dużych inwestycji finansowych.

Zmiana stała się podstawowym elementem dzisiejszego świata. Polityka compliance ma za zadanie wychwycić oraz zdiagnozować w odpowiednim czasie zagrożenia, z którymi musi zmierzyć się przedsiębiorstwo. Dzięki temu możliwe jest podjęcie, odpowiednio wcześnie, określonych kroków celem uniknięcia kłopotów. Wśród zjawisk zagrażających firmie można wymienić m.in. korupcję, naruszanie praw pracowniczych, nieprzestrzeganie przepisów podatkowych, brak wymaganej dokumentacji czy naruszenie postanowień o ochronie danych osobowych. W razie naruszeń przepisów, norm konsekwencje mogą być różne - pozbawienie wolności, kary pieniężne, co w konsekwencji prowadzi do problemów finansowych oraz utraty zaufania przez klientów i kontrahentów.

Stosowanie compliance w przedsiębiorstwie, niezależnie od jego wielkości, jest wskazane. Przede wszystkim musi być jednak w pełni dostosowany do potrzeb danej organizacji oraz branży, w której działa. Compliance należy wprowadzać po przeprowadzeniu analizy sytuacji oraz określeniu zagrożeń. Wdrożenie tego narzędzia umożliwia skuteczne i transparentne działanie oraz zarządzanie ryzykiem.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:75

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:23

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1080