Pomoc prawna dla podmiotów leczniczych

Autor: Jakub Małkiński

Przepisy o działalności leczniczej charakteryzuje ciągła ewolucja i zawiłość. Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada wychodząc naprzeciw potrzebom placówek leczniczych oferuje kompleksową pomoc prawną.

Rola podmiotów medycznych w życiu społecznym jest niezwykle ważna. Lekarze i pielęgniarki walczą o zdrowie i życie pacjentów. Najlepszy dowód poświęcenia, zaangażowania i odpowiedzialności za drugiego człowieka stanowi działalność służb medycznych w czasie pandemii koronawirusa. Ponadto, zawód lekarza obarczony jest ogromnym stresem, ponieważ decyzje trzeba podejmować natychmiast. Kolejna kwestia to ryzyko poniesienia konsekwencji za niezawinione błędy. W związku z tym lekarze i podmioty lecznicze borykają się z zupełnie innymi problemami niż pozostali przedsiębiorcy.

Trzeba mieć również na uwadze kwestię prawa medycznego. Przepisy regulujące funkcjonowanie podmiotów leczniczych charakteryzuje ciągła ewolucja i zawiłość. Zarazem placówki muszą w sposób dynamiczny dostosować się do zachodzących zmian. W innym wypadku narażone są na konsekwencje ze strony organów administracji państwowej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nie da się ukryć, że pogodzenie organizacji opieki zdrowotnej, najwyższych standardów w zakresie zdrowia i życia ludzkiego, przestrzegania praw pacjenta oraz zachodzących zmian w regulacjach prawnych wymaga profesjonalnego i kompleksowego wsparcia prawnego dla podmiotów leczniczych. Fachowa pomoc pozwala skoncentrować się na głównym przedmiocie działalności leczniczej oraz zapewnia harmonijną pracę i uniknięcie kłopotów poprzez zapewnienie ciągłości w dostosowywaniu się do zmieniających się przepisów. Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada, https://jakubowskazawada.com/prawo-medyczne, zapewnia profesjonalną pomoc prawną w dziedzinie prawa medycznego oraz obsługę podmiotów leczniczych działających w sektorze publicznym i prywatnym.

Dynamika zmian, o której wspomnieliśmy, wiąże się z koniecznością przygotowania bezpiecznych i funkcjonalnych procedur prawnych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Bazując na doświadczeniu, wiedzy oraz szerokich kompetencjach Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada opracowuje skuteczne rozwiązania dla placówek i przedstawicieli zawodów medycznych.

Kancelaria zapewnia profesjonalne i kompleksowe wsparcie na każdym poziomie współpracy, zaczynając od kwestii związanej z założeniem podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nasi eksperci przygotowują dokumenty założycielskie podmiotu leczniczego i indywidualnych praktyk lekarskich, dokonując ich rejestracji. Nasza oferta obejmuje również przekształcanie, restrukturyzację oraz likwidację działalności leczniczej. Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada, https://jakubowskazawada.com/prawo-medyczne, zapewnia również bieżącą obsługę prawną podmiotów leczniczych. Z największą pieczołowitością i starannością sporządzamy, analizujemy i negocjujemy umowy oraz kontrakty dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych, ubezpieczeń czy badań klinicznych. Ponadto, przygotowujemy i opracowujemy dokumentację wewnętrzną oraz prowadzimy rejestr danych osobowych.

Kolejnym istotnym elementem naszej oferty dotyczącej pomocy prawnej dla podmiotów leczniczych jest reprezentowanie ich w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Jako pełnomocnik występujemy w sprawach związanych z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez produkt leczniczy, udzielenie zamówienia publicznego na etapie procedury przetargowej/konkursowej oraz procedury odwoławczej przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz właściwymi sądami. Ponadto, reprezentujemy podmioty lecznice przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zapewniamy również wsparcie w zakresie kontraktowania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Trzeba pamiętać, że każda działalność wiąże się z ryzykiem popełnienia błędów. Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada, https://jakubowskazawada.com/prawo-medyczne, przeprowadza audyty prawne i audyty compliance. Procedury te pozwalają dokonać weryfikacji aspektów związanych z prowadzeniem działalności leczniczej. Kancelaria zajmuje się również problematyką praw pacjenta. Reprezentujemy podmioty lecznicze oraz poszkodowanych pacjentów w określonych postępowaniach.

Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada jest otwarta na wszelkie wyzwania związane z obsługą podmiotów leczniczych. Zdając sobie sprawę ze złożoności oraz zmienności przepisów prawa medycznego zapewniamy profesjonalną obsługę placówek i lekarzy prowadzących działalność. Dostarczamy usługi najlepszej jakości i w najlepszym czasie. Charakteryzuje nas profesjonalizm, indywidualne podejście do klienta, elastyczność oraz skuteczność. Nasza pomoc może mieć zarówno formę doraźną, jak i stałą. Doskonale znamy prawo medyczne, dzięki czemu wiemy jak zapewnić podmiotom leczniczym fachowe wsparcie.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:722

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:25

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1084