Czym się zajmuje kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Autor: admin

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny musi posiadać szeroką wiedzą prawną i ekonomiczną, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Jaki jest przedmiot jego działania? Odpowiadamy na kluczowe pytanie - czym zajmuje się kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny? Zapraszamy do lektury.

 

Fundamentalne znaczenie dla określenia działań doradcy restrukturyzacyjnego ma fakt, że zawód ten jest regulowany. Utworzony został w wyniku wejścia w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne w dniu 1 stycznia 2016 roku. Fakt ten wiąże się z koniecznością posiadania przez doradcę stosownej licencji nadawanej przez Ministra Sprawiedliwości. Ów dokument jest poświadczeniem profesjonalnej wiedzy oraz umiejętności do realizacji zadań z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Należy dodać, że uprawnia on do realizowania czynności jako syndyk doradca restrukturyzacyjny.

 

W tym miejscu konieczne jest odniesienie się do przepisów, które weszły w życie w 2019 roku. Mianowicie, ustanowiły one osobną kategorię tj. kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Celem było zniwelowanie błędów w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Wynikały one z faktu, że działania te realizowały podmioty nie posiadające niezbędnego doświadczenia, a co za tym idzie wypracowanych odpowiednich mechanizmów i praktyk.

 

Przechodząc do głównego przedmiotu materiału, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny może być stanowiony syndykiem, nadzorcą sądowym albo zarządcą w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Mówimy tu o dużych podmiotach, które spełniają odpowiednie kryteria zatrudnienia, czyli ponad 250 pracowników oraz obrót powyżej 50 milionów euro. Druga kategoria to spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Mając na uwadze trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego odgrywa istotną rolę. Z jednej strony mówimy o doświadczeniu, niezbędnej wiedzy w postaci znajomości prawa i ekonomii, z drugiej istotne znaczenia ma wsparcie dla dłużnika.

 

Przede wszystkim kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny powinien zapewnić sprawny przebieg procesu restrukturyzacji. W przypadku tejże działalności ważna jest wiedza interdyscyplinarna. Ważne jest merytoryczne wsparcie stron, umiejętności negocjacyjne, odpowiednie stosowanie prawa. Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny musi posiadać również empatię oraz kompetencje w zakresie komunikacji.

 

Reasumując, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny prowadzi szerokie działania na rzecz pomocy przedsiębiorstwom w zażegnaniu kryzysu. Tytuł ten jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Sprawiedliwości. Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego służy wsparciem w poszukiwaniu działań na rzecz poprawy przedsiębiorstwa, a także stoi na straży interesów wierzycieli. Jego głównym zadaniem jest zaspokojenie potrzeb każdej ze stron. Nie jest to łatwe, ponieważ syndyk doradca restrukturyzacyjny staje przed wieloma wyzwaniami i realizacja procesu naprawczego nie należy do kategorii zadań łatwych. Trzeba pamiętać o złożoności całej sytuacji. Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny musi łączyć w sobie role zarządcy, nadzorcy oraz doradcy. Wiedza, doświadczenie oraz szerokie kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne stanowią podstawię do jego skutecznego działania.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:51

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:29

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1089