1 2 »

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

24.08.2012

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości Więcej »

 
Prośba o zmniejszenie podatku należnego o naliczony przed dniem utraty zwolnienia

20.07.2012

Prośba o zmniejszenie podatku należnego o naliczony przed dniem utraty zwolnienia Więcej »

 
INDOS

03.07.2012

Więcej »

 
Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami

29.06.2012

Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami Więcej »

 
Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

27.06.2012

Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Więcej »

 
Deklaracja wekslowa

27.06.2012

Deklaracja wekslowa Więcej »

 
Protest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

27.06.2012

Protest w postępowaniu o udzielenia przetargu publicznego. Więcej »

 
Odwołanie od decyzji urzedu skarbowego

27.06.2012

Odwołanie od decyzji urzedu skarbowego. Więcej »

 
Wniosek o odroczenie terminu płatności karty podatkowejDARMOWE

26.06.2012

Prośba o odroczenie terminu płatności karty podatkowej. Więcej »

 
Prywatny akt oskarżenia.

26.06.2012

Prywatny akt oskarżenia. Więcej »

 
Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

26.06.2012

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Więcej »

 
Sprzeciw wobec wydania wyroku bez postępowania dowodowego.

26.06.2012

Sprzeciw pokrzywdzonego wobec wydania wyroku bez postępowania dowodowego w postępowaniu karnym. Więcej »

 
Wniosek dowodowy.

26.06.2012

Wniosek dowodowy pokrzywdzonego / oskarżyciela posiłkowego / prywatnego / powoda cywilnego. Więcej »

 
Wniosek o przywrócenie terminu zawitego.

26.06.2012

Wniosek o przywrócenie terminu zawitego w postępowaniu karnym. Więcej »

 
Wniosek o przyznanie kompensaty.

26.06.2012

Wniosek o przyznanie kompensaty. Więcej »

 
Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku.

26.06.2012

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w postępowaniu karnym . Więcej »

 
Wniosek o ściganie.

26.06.2012

Wniosek o ściganie. Więcej »

 
Wniosek o wyłączenie sędziego od udziału w sprawie.

26.06.2012

Wniosek o wyłączenie sędziego od udziału w sprawie. Więcej »

 
Wniosek o wyznaczenie dla pokrzywdzonego pełnomocnika z urzędu.

26.06.2012

Wniosek o wyznaczenie dla pokrzywdzonego pełnomocnika z urzędu w postępowaniu karnym. Więcej »

 
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

26.06.2012

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Więcej »

 
Wniosek pokrzywdzonego o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody.

26.06.2012

Wniosek pokrzywdzonego o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody. Więcej »

 

1 2 »

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:82

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:29

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1089