Jak wygląda odpowiedzialność majątkowa w spółce z o.o.?

Autor: Rafał Witkowski

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Ogromną zaletą prowadzenia spółki jest ograniczona odpowiedzialność udziałowców. W artykule sprawdzimy, co to oznacza w praktyce. Podpowiemy także czy odpowiedzialność udziałowców różni się od tej, którą ponosi sama spółka i członkowie zarządu. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Jako odrębny podmiot prawny jest jego jedynym właścicielem i dysponentem.

Jeśli spółka popada w długi, to właśnie ona - a nie wspólnicy - staje się dłużnikiem.

Oznacza to, że prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. zapewnia wspólnikom wysoki poziom bezpieczeństwa.

Odpowiedzialność majątkowa wspólników

Wspólnicy spółki z o. o. odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wniesionego wkładu.

W przypadku nietrafionych inwestycji czy nieudanych transakcji ich osobisty majątek pozostaje bezpieczny. Jedynym ryzykiem jakie ponoszą jest perspektywa utraty wniesionych wkładów finansowych lub innych świadczeń, stanowiących kapitał spółki - komentuje pracownik firmy McCarthy & Taggart Group.

Odpowiedzialność członków zarządu

Warto pamiętać, że poza wspólnikami, tworzących wspólnie zgromadzenie wspólników spółka posiada także członków zarządu. W ich przypadku odpowiedzialność za długi spółki wygląda już nieco inaczej niż w przypadku wspólników.

Jeśli spółka nie jest w stanie pokryć roszczeń wierzyciela, będzie on mógł sięgnąć do kieszeni członków zarządu.

Zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych, w przypadku bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania odpowiadają członkowie zarządu. Odpowiedzialność członków zarządu działa na zasadach solidarności. Oznacza to, że każdy z nich odpowiada za długi spółki w pełnej ich wysokości.

Czy istnieją wyjątki od tej zasady?

Odpowiedzialność członka zarządu może zostać uchylona w przypadku:

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:218

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:14

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1074