Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji w Urządzeniu końcowym Użytkownika z wykorzystaniem plików Cookies.


Wszelkie informacje opisane poniżej dotyczą zarówno zasad przechowywania jak i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkowników za pomocą plików cookies, które służą realizacji usług świadczonych za pomocą drogi elektronicznej żądanych przez Użytkowników, przez Mark & Law Rafał Witkowski  z siedzibą pod adresem: ul. Madalińskiego 42 lok. 21, 02-540 Warszawa, stanowiące realizację obowiązków informacyjnych z art. 173 oraz art. 174 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm).


§1
Definicje
1.Administrator: rozumie się przez to portal. www.Prawowity,pl prowadzony przez Mark & Law Rafał Witkowski z siedzibą pod adresem: ul. Madalińskiego 42 lok. 21, 02-540 Warszawa, który świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2.Cookies: rozumie się przez to dane informatyczne m.in. jak małe pliki tekstowe, zapisywane oraz przechowywane na urządzeniach, które umożliwiają Użytkownikom korzystanie ze stron internetowych Serwisu.
3.Cookies Administratora: rozumie się przez to zamieszczone przez Administratora Cookies, związane ze świadczeniem usług za pomocą drogi elektronicznej przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4.Serwis: rozumie się przez to stronę internetową bądź aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis swój serwis internetowy, działający w domenie: www.Prawowity.pl.
5.Urządzenie: rozumie się przez to urządzenie elektroniczne za pomocą, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
6.Użytkownik: rozumie się przez to podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem mogą być świadczone usługi za pomocą drogi elektronicznej bądź z którym może być zawarta umowa o świadczenie usług za pomocą drogi elektronicznej.

§2
Informacje o plikach Cookies
1.Wszelkie pliki Cookies stosowane przez Administratora są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Na Urządzenia Użytkowników nie możliwości przedostatnie się  - oprogramowania niechcianego, wirusów i oprogramowania złośliwego - za pomocą stosowanych plików Cookies Administratora.
2.Pliki Cookies pozwalają dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi oraz zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Ponadto pliki Cookies przeważnie zawierają nazwę domeny z której pochodzą oraz czas przechowywania ich na Urządzeniu Użytkownika.
3.Administrator stosuje następujące rodzaje plików Cookies:
a)pliki Cookies trwałe: przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika pozostając tam do chwili ich skasowania. Zarówno wyłączenie Urządzenia jak i zakończenie sesji w przeglądarce internetowej nie powoduje usunięcia plików Cookies z Urządzenia Użytkownika. Tego rodzaju pliki Cookies nie pozwalają na pobieranie żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika jak i samych danych osobowych.
b)pliki Cookies sesyjne: przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika pozostając tam do chwili ich zakończenia sesji w przeglądarce internetowej. Zapisane jakiekolwiek informacje są usuwane w sposób trwały z pamięci Urządzenia Użytkownika. Tego rodzaju pliki Cookies nie pozwalają na pobieranie żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika jak i samych danych osobowych.
4.Użytkownik ma zarówno możliwość ograniczenia jak i wyłączenia dostępu w swoim Urządzeniu do plików Cookies.

§3
Cel stosowania plików Cookies
1.Stosowane Cookies Administratora wykorzystywane są w celu konfiguracji Serwisu jak:
a)zapamiętywanie ustawień, które wybrał Użytkownik oraz personalizacji jego interfejsu;
b)zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu  rekomendacji wyglądu, rozmiaru czcionki oraz treści strony internetowej;
c)rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu, a także jego lokalizację. Ponadto odpowiednio wyświetlenie strony internetowej i dostosowanej do indywidualnych potrzeb;
d)dostosowywania wszelkich zawartości stron internetowych Serwisu do  preferencji Użytkownika, a także w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
2.Stosowane Cookies Administratora wykorzystywane są w celu uwierzytelnienia w serwisie Użytkownika oraz zapewnienie mu sesji w serwisie jak:
a)zwiększenia wydajności oraz optymalizacji usług świadczonych przez Administratora;
b)po zalogowaniu przez Użytkownika w Serwisie utrzymanie jego sesji, za pomocą którego Użytkownik nie  będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła na podstronach Serwisu;
c)poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
3.Stosowane Cookies Administratora wykorzystywane są w celu:
a)realizacji procesów, które są niezbędne dla funkcjonalności stron internetowych jak: optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu oraz dostosowywanie wszelkich zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji indywidualnych Użytkownika. Pliki Cookies umożliwiają rozpoznać parametry Urządzenia Użytkownika, a także w odpowiedni sposób wyświetlić stronę internetową;
b)zapamiętywania lokalizacji Użytkownika poprzez: poprawne konfigurowanie wybranych funkcji Serwisu, przy czym jednocześnie umożliwiając uwzględniając lokalizację Użytkownika na dostosowanie dostarczanych informacji Użytkownikowi. 
c)przeprowadzania badań i analizy oraz audytu oglądalności poprzez: tworzenia anonimowych statystyk, pomagających zrozumienie sposób korzystania ze stron internetowych Serwisu przez Użytkowników, co w efekcie daje możliwość ulepszenia zarówno zawartości jak strukturę stron internetowych Serwisu. 
d)zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

§4
Zarządzanie plikami Cookies
1.Użytkownik w każdym czasie w samodzielny sposób ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików Cookies, określając warunki ich przechowywania oraz uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
2.W celu zarządzania ustawieniami plików Cookies  Użytkownik powinien tego dokonać za pomocą konfiguracji usługi lub za pomocą przeglądarki internetowej (w określony sposób w zależności z jakiej korzysta Użytkownik: Safari, Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome).
3.Zmiana ustawień plików Cookies może dotyczyć:
a)blokowania w przeglądarce internetowej automatycznej obsługi plików Cookies;
b)informowania o (każdorazowym) zamieszczaniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
4.Zastrzegamy, iż w przypadku wyłączenia obsługi plików cookies będące niezbędne dla procesów:
a)bezpieczeństwa;
b)uwierzytelnienia;
c)utrzymania preferencji użytkownika;
może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystania ze stron www.
5.Użytkownik ma również możliwość usunięcia plików Cookies za pomocą funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik.

6.Wszelkie informacje dotyczące sposobów i możliwości obsługi plików Cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

 

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

  1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  4. Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
  5. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
 

 

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:467

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:29

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1089