« wróć

Wypowiedzenie umowy pracownicy w ciąży.

13.07.2012, Anna Telec - Płace w firmie

Pracodawca co do zasady nie może wypowiedzieć pracownicy w ciąży umowy o pracę, a ponadto również rozwiązać już wypowiedzianej umowy.
 
 
Ochrona przed wypowiedzeniem dotyczy również kobiety, która zaszła w ciążę już w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Pracodawca powinien przywrócić ją do pracy, w przeciwnym wypadku narazi się na przegraną przed sądem oraz poniesie koszty postępowania.

Pytanie: Pracownica została zwolniona za wypowiedzeniem, w trakcie którego zaszła w ciążę. Kobiety w ciąży są na podstawie art. 177 kp chronione przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Czy ochrona ta dotyczy również pracownic, które zaszły w ciążę już w okresie wypowiedzenia?

Odpowiedź: Pracodawca co do zasady nie może wypowiedzieć pracownicy w ciąży umowy o pracę, a ponadto również rozwiązać już wypowiedzianej umowy. Ochrona przed wypowiedzeniem dotyczy również kobiety, która zaszła w ciążę już w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Pracodawca powinien przywrócić ją do pracy, w przeciwnym wypadku narazi się na przegraną przed sądem oraz poniesie koszty postępowania.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy (art. 177 kp).

Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży istnieje wyłącznie w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Wówczas pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 
 
Pracownica, która w okresie wypowiedzenia zaszłą w ciążę, powinna zwrócić się do pracodawcy z żądaniem przywrócenia do pracy, a w razie odmowy może skorzystać drogi sądowej. 

W wyroku z 29 marca 2001 r. (sygn. akt I PKN 330/00,OSNP 2003/1/11) Sąd Najwyższy uznał, że pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, iż jest w ciąży lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę.

Podstawa prawna:
Art. 177 Kodeksu pracy.

Płace w firmie pomogą ci uniknąć pomyłek w rozliczeniach płacowych dzięki poradom ekspertów, które odpowiadają prawie na wszystkie pytania związane z rozliczaniem wynagrodzeń i nowymi przepisami.
 
Źródło: eGospodarka 

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:115

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:23

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1081