ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

Zadatek

Zadatek jest to suma pieniężna lub rzecz, którą jedna osoba daje drugiej przy zawarciu umowy. Zadatek musi być wyraźnie określony w umowie, W razie niewykonania umowy przez jedną ze stron z przyczyn dotyczących okoliczności, za które strona ta ponosi odpowiedzialność druga strona może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy i zachować otrzymany zadatek, a jeżeli sama go nie dała żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała. Często stosuje się przy umowach przedwstępnych.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:741

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:16

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1076