ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

Apelacja

(łac. appellatio - odwołanie) to odwołanie się od wydanego rozstrzygnięcia ( wyroku , postanowienia). W toku postępowania sądowego składa się apelację ( odwołanie) od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Apelacja jako środek odwoławczy przysługuje od wyroku sądu pierwszej instancji, czyli od pierwszego orzeczenia jakie zapadło w sprawie. Od wyroków wydanych w pierwszej instancji przez sąd rejonowy apelacja przysługuje do sądu okręgowego, jeśli wyrok w pierwszej instancji zapadł przed sądem okręgowym, apelację wnosi się do sądu apelacyjnego, jak sądu drugiej instancji. W postępowaniu cywilnym, które toczy się w trybie postępowania nieprocesowego, apelacja przysługuje również od postanowień Sądu I instancji orzekających co do istoty sprawy. Apelację należy wnosić na piśmie, do sądu odwoławczego za pośrednictwem sądu pierwszej instancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Apelacja sporządzona i opłacona zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzi do ponownego rozpatrzenia sprawy. Jeżeli strona postępowania sądowego nie wniesie apelacji od wyroku/postanowienia, które zapadło w jej sprawie wyroku sądu pierwszej instancji uprawomocni się.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:328

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:17

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1076