ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Jest to orzeczenie sądu wydane na posiedzeniu niejawnym tj. bez fizycznego udziału stron. Sąd może wydać nakaz zapłaty w ściśle określonych wypadkach wyszczególnionych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Należy jednak w pozwie zamieścić wniosek o wydanie takiego nakazu zapłaty a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie muszą być udowodnione dołączonymi do pozwu, wyjątkowo wiarygodnymi rodzajami dowodów. Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty Okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie muszą zostać udowodnione dołączonym do pozwu: Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:115

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:23

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1081