ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Jest to orzeczenie sądu wydawane na posiedzeniu niejawnym tj. bez fizycznego udziału stron. Sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W pozwie nie trzeba zawrzeć wniosku o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd wydaje taki nakaz gdy uzna, że nie ma tak silnych i wiarygodnych dowodów jakie konieczne są przy nakazie zapłaty w postępowaniu nakazowym. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. Nakaz ten traci moc w przypadku wniesienia sprzeciwu i nie stanowi tytułu zabezpieczenia.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:131

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:23

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1079