ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

Odsetki maksymalne

Celem ograniczenia tzw. lichwy do kodeksu cywilnego wprowadzono tzw. maksymalną wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej i określono iż odsetki nie mogą w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (zmienne wraz z wysokością tej stopy). Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych i tak należą się odsetki maksymalne a nie ustalone przez strony umowy. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się ww. przepisy kodeksu cywilnego.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:75

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:29

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1089