ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWZ

Postępowanie uproszczone

Postępowanie uproszczone jak nazwa wskazuje ma ułatwiać i upraszczać nieskomplikowane sprawy sądowe poprzez stosowanie urzędowych formularzy (pozew, odpowiedź na pozew, wnioski dowodowe, sprzeciwy, zarzuty) kilku stawek opłat sądowych i skróceniu czasu orzekania. Przepisy o postępowaniu uproszczonym stosuje się w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych: 1) o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty, 2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu. Jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia, chyba że roszczenia te wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju. Powództwo wzajemne oraz zarzut potrącenia są dopuszczalne, jeżeli roszczenia nadają się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:57

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:29

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1089