« 1 2 3 4 5

Jakie podstawowe wiadomości powinniśmy mieć chcąc zmienić imię lub nazwisko ?

typ: opinia 14.06.2012

Zmiana imienia" oznacza zmianę na inne imię (np. Kunegunda na Katarzyna) lub zmianę pisowni imienia (Xawery na Ksawery), "zmiana nazwiska" oznacza zmianę na inne nazwisko... Więcej »

Jak wystąpić z wnioskiem o urlop bezpłatny – jak się do tego zabrać?

typ: porada 14.06.2012

Istnieją sytuacje, w których zmuszeni jesteśmy wystąpić z wnioskiem o urlop bezpłatny – jak się do tego zabrać?  Więcej »

Stwierdzenie nabycia spadku.

typ: porada 14.06.2012

Zgodnie z przepisem art. 1025 par. 1 kodeksu cywilnego – sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Więcej »

Skutki błędnego pouczenia strony.

typ: porada 14.06.2012

Z końcem ubiegłego roku (2011) nastąpiła  bardzo istotna zmiana dotycząca skutków prawnych niepouczenia lub błędnego pouczenia strony,(UWAGA – DZIAŁAJĄCEJ BEZ ADWOKATA)  co do terminu i sposobu wniesienia środka odwoławczego.  Więcej »

Skarga na działanie Policji

typ: opinia 14.06.2012

Nierzadko ciekawi nas pytanie CO MOŻE POLICJANT? I jak my powinniśmy zachować się w danych okolicznościami sytuacjach? Więcej »

Rozwód czy separacja ?

typ: opinia 14.06.2012

Separacja a rozwód – oczywiście udzielenie odpowiedzi, która z instytucji jest ,,lepsza’’ bardziej właściwa zależy stricte od okoliczności konkretnego przypadku. Więcej »

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych.

typ: porada 14.06.2012

Należy wyjaśnić, że przepis ten normuje przedawnienie roszczeń o świadczenia alimentacyjne, a więc roszczenie do uzyskania poszczególnych rat alimentacyjnych za dany miesiąc. Więcej »

Pojęcia prawne i ich wykładnia.

typ: opinia 14.06.2012

Pojęcia prawne i ich wykładnia, czyli jak to jest z niejednoznacznymi przepisami, dlaczego  ten sam przepis z uwagi na odmienne sytuacje (stan faktyczny) należy tłumaczyć odmiennie np. jest przepis, który stanowi o przywróceniu terminu do... Więcej »

Co to jest najem okazjonalny?

typ: porada 14.06.2012

Od 28 stycznia 2010 r. właściciele lokali mogą zawierać umowy najmu na korzystnych dla siebie zasadach. Umożliwiają im to przepisy o najmie okazjonalnym wprowadzone nowelizacją z dnia 17 grudnia 2009 r. do ustawy o ochronie praw lokatorów... Więcej »

Najistotniejsze problemy związane z prawami i obowiązkami dotyczącymi umowy najmu.

typ: opinia 14.06.2012

Umowa najmu najczęściej kojarzona jest z wynajmowaniem nieruchomości, jednakże zakres tego pojęcia jest szerszy. Najem jest umową, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania... Więcej »

Mobbing - istota i przysługujące roszczenia.

typ: opinia 14.06.2012

Coraz częściej słyszymy o mobbingu w wielu firmach i zakładach pracy. Należy jednak zadać pytanie co jest mobbingiem w istocie oraz co powinniśmy uczynić, gdy stwierdzimy, iż zjawisko to nas dotknęło. Więcej »

Różnica w rozumieniu pojęć ,,po użyciu’’ a ,,pod wpływem’’ - jaki wpływ ma przedmiotowe rozróżnienie na kwalifikację prawną czynu?

typ: porada 14.06.2012

Stanem pod wpływem środka odurzającego jest taki stan, który wywołuje - w zakresie oddziaływania na ośrodkowy układ nerwowy, zwłaszcza zakłócenia czynności psychomotorycznych - takie same skutki jak spożycie alkoholu powodujące stan nietrzeźwości. Więcej »

Koszty w postępowaniu cywilnym.

typ: porada 14.06.2012

Bez względu na to jaki problem prawny mamy, często przed podjęciem jakiegokolwiek działania zapytujemy ile to wszystko będzie mnie kosztowało, jakie poniosę koszty, czyli zastanawiamy się jakie są zasady na podstawie których Sąd orzeka o kosztach. Więcej »

Hipoteka - co warto wiedzieć po zmianach.

typ: porada 14.06.2012

Księgi wieczyste są urzędowymi rejestrami prowadzonymi w celu ujawnienia stanu prawnego nieruchomości. Podstawową funkcją ksiąg wieczystych jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami i cel ten determinuje prawne skutki wpisów dokonywanych w tych księgach. Więcej »

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego.

typ: porada 14.06.2012

Szczególne uregulowania wśród przepisów dotyczących dziedziczenia. Więcej »

Zasady współżycia społecznego.

typ: porada 14.06.2012

Termin częstokroć powoływany przez prawników i nie tylko w licznych pismach prawnych, co zatem oznacza i jak należy go rozumieć. Więcej »

Ile kosztują sprawy z prawa pracy – w tym "Mobbingowe" – jeśli nie są zwolnione z opłat?

typ: porada 14.06.2012

Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy, w których powodem jest pracownik, nie jest już całkowicie bezpłatne, jak było to przed 2006 rokiem. Mimo że w ustawie o kosztach sądowych z 28 lipca 2005 r. utrzymano zasadę, że pracownicy... Więcej »

Jakie są zasady użycia środków przymusu bezpośredniego?

typ: porada 14.06.2012

Co do zasady powinniśmy widzieć, iż: Policjant może stosować środki przymusu bezpośredniego z zachowaniem zasad określonych w art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Więcej »

Czym jest i jakiej odpowiedzialności podlega przestępstwo nie alimentacji?

typ: porada 14.06.2012

Określone w art.209 § 1k.k. przestępstwo uporczywego uchylania się (stałe dłuższy czas powtarzające się niepłatności z uwagi na złą wolę... Więcej »

Istnieją sytuacje, w których zmuszeni jesteśmy wystąpić z wnioskiem o urlop bezpłatny – jak się do tego zabrać?

typ: porada 30.05.2012

Instytucję te normuje przepis art. 174 § 1 - 4 kodeksu pracy. Mianowicie na pisemny wniosek pracownika pracodawca może (czyli jest to jego uprawnienie nie zaś obowiązek!) udzielić mu urlopu bezpłatnego (§ 2 Kodeksu pracy). Więcej »

Jak należy rozumieć odpowiedzialność za zmarnowany urlop gdy padniemy ofiarą np. nierzetelnego biura podróży ?

typ: porada 30.05.2012

Każdy z nas zapewne cały rok oczekuje na udane wakacje i wypoczynek w warunkach spełniających jego oczekiwania. Co jednak jeśli z jakichś powodów ktoś nam zabierze i czas i pieniądze  i możliwość spędzenia czasu będącego nagrodą za całoroczną pracę tak jak chcemy i zaplanowaliśmy. Jakiego rodzaju szkodę ponieśliśmy- czy li tylko majątkową? Więcej »

Umowy zawierane na odległość.

typ: porada 30.05.2012

Tempo życia sprawia, iż coraz więcej umów zawieramy na odległość np. za pośrednictwem telefonu, telewizji, poczty elektronicznej itp.  Sprawia to, iż z tego tytułu obowiązują nas nieco odmienne uregulowania. W powyższym zakresie wiodące znaczenie ma Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów... Więcej »

Co to jest tzw. skarga pauliańska i co aktualnie warto na ten temat widzieć?

typ: opinia 30.05.2012

Trzeba wiedzieć, że wierzyciel, którego dłużnikiem jest jeden z małżonków, może żądać na podstawie art. 527 § 1 KC uznania za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej przez obu małżonków i dotyczącej ich majątku wspólnego, gdy małżonek dłużnika nie wyraził zgody na zaciągnięcie zobowiązania po myśli art. 41 § 1 KRO (vide: Uchwała SN z 12.5.2011 r., 111 CZP 19/11). Więcej »

« 1 2 3 4 5

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:76

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:29

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1089