« 1 2 3 4 5 »

Wypowiedzenie umowy o pracę w okresie ochronnym.

typ: porada 15.06.2012

Porada prawna w zakresie określenia możliwości rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem będącym w okresie ochronnym, dotyczącej sytuacji prawnej Pana X, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę za okresem wypowiedzenia w okresie ochronnym pracownika. Więcej »

DARMOWE

Nabycie uprawnień do emerytury pomostowej w wyniku pracy w szczególnych warunkach.

typ: porada 15.06.2012

Porada prawna w zakresie nabycia uprawnień do emerytury pomostowej w sytuacji Pana X, który przepracował do 04.11.2010 - 43 lata pracy, w tym 18 w szczególnych warunkach pozostałe o szczególnym charakterze. Więcej »

Emerytura a praca w warunkach szczególnych.

typ: porada 15.06.2012

Porada prawna w zakresie nabycia uprawnień do emerytury pomostowej w sytuacji Pana X, który przepracował do 04.11.2010 - 43 lata pracy, w tym 18 w szczególnych warunkach pozostałe o szczególnym charakterze. Więcej »

Jak wykupić mieszkanie komunalne po rozwodzie, kiedy były małżonek się wyprowadził.

typ: porada 15.06.2012

Porada prawna dotyczy sytuacji prawnej lokalu komunalnego w XXXXX, którego głównym najemcą jest Pani X wspólnie ze swoim byłym mężem. Więcej »

Służebność osobista mieszkania a egzekucja komornicza.

typ: porada 15.06.2012

Porada prawna w zakresie określenia uprawnień z tytułu ustanowienia służebności osobistej mieszkania w sytuacji egzekucji komorniczej z nieruchomości. Więcej »

Służebność osobista mieszkania w sytuacji egzekucji komorniczej z nieruchomości.

typ: porada 15.06.2012

Porada prawna w zakresie określenia uprawnień z tytułu ustanowienia służebności osobistej mieszkania w sytuacji egzekucji komorniczej z nieruchomości. Więcej »

DARMOWE

Skarga pauliańska w kontekście dokonanej darowizny na rzecz osoby bliskiej.

typ: porada 15.06.2012

Porada prawna w zakresie konsekwencji wniesienia skargi pauliańskiej w postępowaniu sądowym przeciwko Pani X w kontekście dokonanej na jej rzecz darowizny mieszkania przez jej dziadka. Więcej »

Wypowiedzenie umowy najmu.

typ: porada 15.06.2012

Porada prawna dotyczy zapytania przesłanego na mail w sprawie wypowiedzenia ustnej umowy najmu lokalu mieszkalnego przez jednego z członków rodziny, będącego właścicielem mieszkania. Więcej »

Odpowiedzialność małżonków za zaciągnięte zobowiązania oraz wpływ zobowiązań na majątek osobisty i wspólny.

typ: porada 15.06.2012

Porada prawna w zakresie określenia zasad odpowiedzialności małżonków za długi oraz skutków prawnych zaciągniętych przez jednego małżonka zobowiązań dla majątku wspólnego i osobistego. Więcej »

Dziedziczenie części nieruchomości po zmarłym rodzicu.

typ: porada 15.06.2012

Porada prawna w zakresie określenia prawa do dziedziczenia części nieruchomości po zmarłym rodzicu. Więcej »

Konsekwencje prawne zamieszczania na stronach WWW informacji powszechnie dostępnych.

typ: porada 15.06.2012

Porada prawna w zakresie określenia prawnych konsekwencji umieszczania treści o charakterze ogólnodostępnym w Internecie. Więcej »

Mobbing - kiedy możemy mówić o mobbingu i jak przeciwdziałać temu zjawisku.

typ: opinia 15.06.2012

Jeśli w w stosunku do Ciebie lub bliskich z otoczenia w pracy: współpracownicy, przełożeni lub osoby pretendujące do stanowiska nadrzędnego Tobiei obecnemu stanowisku, stosują praktyki, które w doktrynie prawnej są uznawane za niedozwolone możemy zacząć się zastanawiać czy nie dochodzi do "Mobbingu". Więcej »

Dziedziczenie udziałów w spółce jawnej

typ: porada 15.06.2012

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące ewentualnego dziedziczenia przez współmałżonka udziałów w spółce jawnej pragnę wskazać co następuje. Więcej »

Na czym polega zachowek i komu się należy.

typ: porada 15.06.2012

Porada Prawna w zakresie zachowku oraz obowiązku alimentacyjnego. Więcej »

Naruszenie dóbr osobistych - czy należy się odszkodowanie.

typ: porada 15.06.2012

Czy domaganie się zadośćuczynienia w kwocie 50.000zł z tytułu poniesionego, a niewymiernego uszczerbku na zdrowiu związanego ze sprawą "zamiaru wysiedlenia" nas z mieszkania może być rozpatrywane w toczącym się postępowaniu, w którym powinny być wykazane wszystkie roszczenia ? Czy słusznie zrobiłem podnosząc to roszczenie w Sądzie ? Więcej »

Roszczenia członka rodziny za bezumowne korzystanie z części nieruchomości.

typ: opinia 15.06.2012

Czy członek rodziny”Syn” może domagać się ekwiwalentu za bezumowne korzystanie z „połowy pomieszczeń: np. kuchni i toalety. Może podnosić, że ze swego udziału nie miał żadnych pożytków, mimo, iż pozostali udziałowcy korzystają z nich jednocześnie dbali o stan tej substancji. Więcej »

Brak porozumienia w mediacji - co może zrobić Sąd ?

typ: porada 15.06.2012

Czy sąd w przypadku braku konsensusu w działaniu mediatora może mieć podstawę do orzeczenia sprzedaży mieszkania następnie podziału „majątku”? Więcej »

Rozliczenie nakładów z 1988 r. na mieszkanie własnościowe - co zaliczamy, co odliczamy ?

typ: opinia 15.06.2012

Czy nakłady z 1988 roku – „podarowanie” mieszkania własnościowego Pani X mogą być włączone do rozliczenia z Synem, tzn. czy Sąd powinien to uwzględnić? Czy w podobnej sprawie o zniesienie współwłasności jest orzeczenie SN? Więcej »

Wykonane prace remontowe i budowlane i brak zapłaty

typ: porada 15.06.2012

Przedmiotem porady prawnej jest określenie uprawnień wykonawcy robót wykończeniowych przez firmę Pana X na rzecz Pana Y oraz charakter prawny Umowy Przedwstępnej Sprzedaży nieruchomości z 17 kwietnia 2010 r. Więcej »

Rozwiązanie umowy i założenie własnej firmy - czy to już nieuczciwa konkurencja.

typ: opinia 15.06.2012

Opinia prawna w zakresie określenia prawa do działalności konkurencyjnej w trakcie trwania umowy cywilnoprawnej. Więcej »

Działalność konkurencyjna w trakcie trwania umowy.

typ: opinia 15.06.2012

Opinia prawna w zakresie określenia prawa do działalności konkurencyjnej w trakcie trwania umowy cywilnoprawnej. Więcej »

Opinia prawna w zakresie prawnych konsekwencji przewiezienia dziecka matki Polki i ojca obcokrajowca z terytorium innego kraju UE do Polski.

typ: opinia 15.06.2012

Opinia prawna w zakresie prawnych konsekwencji przewiezienia dziecka matki Polki i ojca obcokrajowca z terytorium innego kraju UE do Polski. Więcej »

Kiedy mamy obowiązek odprowadzania podatków w Polsce, pracując bądź mając firmę poza granicami Polski.

typ: opinia 15.06.2012

Opinia prawna w zakresie obowiązku podatkowego polskiego przedsiębiorcy, posiadającego zarejestrowaną firmę poza granicami Polski. Więcej »

Zakładamy firmę w USA - krok po kroku.

typ: opinia 15.06.2012

Opinia prawna w zakresie prowadzenia przez obywatela Polski działalności gospodarczej zarejestrowanej w USA w zakresie obrotu kartami Pre-Paid. Więcej »

Darowizna i wykup lokalu komunalnego.

typ: opinia 15.06.2012

Darowizna i wykup lokalu komunalnego. Na wstępie pragnę potwierdzić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jedyną osobą uprawnioną do nabycia mieszkalnego lokalu komunalnego jest główny najemca. Więcej »

Kradzież sygnału telewizyjnego przez właścicieli witryn internetowych oraz udostępnianie sygnału telewizji kodowanych do publicznej oglądalności.

typ: porada 15.06.2012

W związku z rosnącym zjawiskiem kradzieży sygnału telewizyjnego przez właścicieli witryn internetowych, w naszej opinii należy jak najszybciej podjąć wszelkie kroki prawne w celu eliminacji tego rodzaju naruszeń prawa. Więcej »

Biznes online od A do Z - jak to zrobić i na co uważać.

typ: opinia 15.06.2012

Celem wstępu należy zastanowić się jaką formę prawną i organizacyjną w myśl polskiego ustawodawstwa powinna przyjąć nowo zakładana działalność gospodarcza o charakterze usługowym. Więcej »

Nielegalna wycinka drzew.

typ: opinia 15.06.2012

Przedmiotem niniejszej opinii prawnej jest analiza zakresu odpowiedzialności majątkowej Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) z tytułu nałożenia kary administracyjnej w wysokości xxxxxxxxxx PLN prawomocną i ostateczną decyzją Burmistrza miasta i gminy X. Więcej »

Opinia prawna w zakresie określenia statusu prawnego banknotów złotowych z 1919 r. oraz możliwości ich wymiany.

typ: opinia 15.06.2012

Dotyczy: sytuacji prawnej Pana XYZ będącego w posiadaniu odziedziczonych po swojej rodzinie banknotów „złotowych” z 1919 r. wydanych przez Bank Polski w ilości 70.000 zł. o nominałach 500 zł (50.000 zł) oraz 200 zł (20.000zł). Więcej »

Wypowiedzenie umowy o pracę na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

typ: opinia 15.06.2012

Przedmiotem opinii prawnej jest określenie statusu prawnego pracownicy, z którą pracodawca rozwiązał umowę o pracę na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.03.90.844)... Więcej »

« 1 2 3 4 5 »

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:826

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:16

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1076